DE EN PL
deutsche_feature

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom AG

Końcówka roku 2006 to był okres kiedy Deutsche Telekom pracowało nad koncepcyjnym rewolucyjnym projektem swoich hotspotów w miastach. Naszym zadaniem było stworzenie portalu do obsługi pilotażowego projektu hotspotów publicznych na terenie Berlina. Za systemem krył się pełny system dostępowy i billingowy dla użytkowników, opracowywany przez giganta informatycznego firmę HCL z Indii. Poza dużym klientem, była to więc także okazja na współpracę z dużym partnerem, bo projektem zajmowały się tylko dwie firmy, nasz zespół w warstwie bliższej frontendowi rozwiązania wraz z programistami z firmy HCL, którzy realizowali głębiej zaszyte obszary projektu, związane z warstwą sprzętową i bazodanową strukturą użytkowników, hotspotów oraz informacji billingowych.

W celu nawiązania dobrej współpracy przeprowadziliśmy szereg warsztatów w Berlinie z udziałem Deutsche Telekom i przedstawicieli HCL, z którymi później pracowaliśmy zdalnie oraz z użyciem wideokonferencji. Po stronie naszego autorskiego rozwiązania portalowego, poza jego klasycznymi, dostępnymi dla ogółu odwiedzających funkcjonalnościami, znajdowała się ścisła integracja z backendem w obszarze wyświetlania i zarządzania danymi. Funkcjonalności po stronie frontendu portalu to także mechanizmy do zarządzania profilami użytkowników, właścicielami hot-spotów i pewną grupą danych zbieranych bezpośrednio z poziomu portalu. Zaproponowaliśmy także rozwiązania graficzne, wykorzystane nie tylko w samym serwisie, ale i w innych rzeczywistym świecie. Po kilku latach od realizacji projektu Hotspoty marki Deutsche Telekom czy T-Mobile na stałe zagościły do przestrzeni publicznych, a my widząc różowy kolor z sentymentem wspominamy naszego pierwszego dużego klienta.

WykorzystaneTechnologie

CSSHTMLMySQLPHP

Nasi klienci

  • Deutsche Telekom AG
  • Ekologiczne Drogi sp. z o.o.
  • Szkoła Tańca Gutovskyi
  • Future Processing sp. z o.o.
  • AGNES
  • FULCO